รอบรู้เรื่องสุนัข วิธีการดูแลสุนัขเมื่อสุนัขเป็นสัด

รอบรู้เรื่องสุนัข วิธีการดูแลสุนัขเมื่อสุนัขเป็นสัด ภาวะสุนัขติดสัดหรือเรียกอีกอย่างว่า ฮีท นั่นคือสุนัขเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ (มีประจำเดือน)  โดยสุนัขเพศเมียที่จะเริ่มเป็นสัดเมื่อมีอายุตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป ส่วนเรื่องระยะเวลาในการเป็นสัดนั้น ถ้าหากสุนัขมีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว จะเป็นสัดปีละ 2 ครั้ง แต่ละครั้งจะเป็นอยู่ประมาณ 14-20 วัน รอบการเป็นสัดของสุนัขจะแบ่งออกได้ 4 ระยะ คือ 1. ระยะก่อนการเป็นสัด หรือ Proestrus ระยะนี้กินเวลา 5-7 วัน อวัยวะเพศพบการเปลี่ยนแปลง โดยพบสิ่งคัดหลั่งใสๆ และต่อมาจะเหนียวข้นและขาวขุ่นขึ้น แต่สุนัขยังไม่ยอมรับการผสมจากตัวผู้ 2. ระยะเป็นสัดหรือ Estrus ระยะนี้กินเวลาประมาณ 8-10 วัน พบอวัยวะเพศมีการบวมขยายใหญ่ พบเลือดไหลออกจากช่องคลอด เซลล์เยื่อบุช่องคลอดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง จากเซลล์ที่มีรูปร่างเหลี่ยมมาเป็นรูปร่างกลมและนิวเคลียสตรงกลางเซลล์จะหายไป สุนัขตัวเมียเริ่มยอมรับตัวผู้มากขึ้น เมื่อเข้าสู่ระยะนี้ในวันที่ 4-6 จะพบว่าฮอร์โมนที่ทำให้เกิดการตกไข่เริ่มทำงาน และไข่จะเริ่มทะยอยตก ซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมในการผสมพันธุ์ และเป็นระยะที่ตัวเมียยอมรับการผสมพันธุ์สูงสุด (แต่จะไม่นิยมผสมพันธุ์ในการเป็นสัดครั้งแรก เพราะสุนัขยังมีความเป็นเด็กอยู่มาก ยังเป็นวัยรุ่น หากผสมแล้วลูกที่ได้จะไม่แข็งแรง ได้ลูกน้อย และอาจถึงขั้นไม่ดีต่อสุขภาพของแม่สุนัขเองด้วย)…